Aannemersselectie

Aannemersselectie

Een aannemersselectie is een woord waar je misschien wel eens wat van gehoord hebt. Een aannemersselectie is simpelweg een selectie waarbij een aantal aannemers geselecteerd worden. Bij deze selectie wordt gekeken naar desbetreffende aannemers. Aannemers die in aanmerking komen voor de desbetreffende selectie worden hiervoor uitgenodigd. Als er een bouwproject, vaak een groot bouwproject, in gang gezet gaat worden wordt er vaak gezocht naar een aannemer. In de aannemersselectie, dat wordt gemaakt door de begeleider van een project, worden aannemers uitgenodigd om hun beste woordje te doen en om de rest te overtuigen van hun werk. Aan de hand hiervan zal een aannemer gekozen worden.

Een aannemersselectie is soms verplicht en soms niet. De verplichting is af en toe verplicht om gezonde concurrentie te realiseren. Het is belangrijk dat, ongeacht de markt en branche, er goede concurrentie is. Dit is zo om de prijzen lager te houden en om een beter eindresultaat te kunnen realiseren.

Gezonde concurrentie binnen een desbetreffende selectie

Het uiteindelijke doel van de aannemersselectie is om het doel van het bouwplan te realiseren. Bij de selectie wordt gekeken naar kwantiteit en kwaliteit van de aannemer en zijn werknemers. Hierdoor kan er een optimale keuze gemaakt worden om de kwaliteit van het project te evenaren. Elk project vraagt een eigen selectieproces waar in veel gevallen al vroeg naar gekeken moet worden. Gezonde concurrentie is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Aannemers maken een analyse van hun kansen bij een project. Een gezonde concurrentie in een aannemersselectie is goed. Een te hoge concurrentie in de selectie is slecht. Dit komt doordat er bij een te hoge concurrentie aannemers automatisch afvallen. Hierbij zou net die ene aannemer bij kunnen zitten die simpelweg perfect zou zijn geweest voor het project.

Nazorg bouw

De nazorg bij bouw is belangrijk om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. De kwaliteit van een gebouw of ander pand zal langer hoog blijven als het van hoge kwaliteit is. Hierdoor is het belangrijk dat er een aannemer wordt gekozen die de klus of het project perfect kan realiseren. Als een gebouw of pand, grof gezegd, slecht is gerealiseerd is er meer nazorg van het gebouw nodig dan dat het met kwaliteit is neergezet. Dit spreekt, voor veel mensen, voor zich. De nazorg van het gebouw of pand wordt gerealiseerd door personen die hier gespecialiseerd in zijn. Dit kunnen aannemers zijn maar kunnen ook bouwkundig adviseurs zijn. Dit gaat echter alleen om het advies. De daadwerkelijke zorg wordt gegeven door bouwvakkers of andere mensen die dit werk kunnen realiseren. Dit is vaak een combinatie van samenwerking.